ثروتمند شدن نیازمند پیروی از اصول و قوانین علمی خاصی است

ثروتمند شدن نیازمند پیروی از اصول و قوانین علمی خاصی است.

در مقاله قبل به لزوم یادگیری دانش ثروتمند شدن پرداختیم. علم ثروتمند شدن علمی است که شبیه جبر یا ریاضی یک علم دقیق است. قوانین خاصی وجود دارند که فرآیند به دست آوردن ثروت را مدیریت می‌کنند.

زمانی که یک فرد این قوانین را یاد بگیرد و از آنها تبعیت کند، یقیناً ثروتمند خواهد شد. کسب پول و دارایی در صورتی امکان‌پذیر است که کارها به روش خاصی طبق اصول علمی ثروتمند شدن انجام گیرند.

کسانی که کارهای خود را چه به صورت هدف‌دار و چه از روی تصادف به این روش خاص انجام می‌دهند، ثروتمند می‌شوند. درحالی‌که افرادی که کارهای خود را به این روش انجام نمی‌دهند، بدون توجه به اینکه چقدر تلاش می‌کنند و چه توانایی‌هایی دارند، فقیر می‌مانند.

در این مقاله خواهیم دید که هیچ چیز جز عمل به روش خاص و علمی ثروتمند شدن نمی‌تواند لزوماً باعث ثروتمند شدن فرد شود. مطالب این مقاله نیز، شامل بخش‌هایی از کتاب «راز ثروت» اثر والاس ولتز است.

تأثیر شرایط محیطی بر ثروتمند شدن

بر مبنای یک قانون طبیعی، علت‌های مشابه، نتایج مشابه دارند. بنابراین هر مرد یا زن که کارها را به روش خاص و علمی کسب ثروت انجام دهد، به‌طور حتم ثروتمند می‌شود. بنابراین بهتر است که عبارات بالا در قالب واقعیت‌های زیر ارائه شوند.

ثروتمند شدن، ناشی از شرایط محیطی نیست. زیرا اگر این‌طور باشد، همه افرادی که در مجاورت هم زندگی می‌کنند، ثروتمند خواهند شد. همه مردان یک شهر ثروتمند خواهند بود. درحالی‌که مردم شهر دیگر فقیر خواهند شد. ساکنان یک ایالت دارای ثروت خواهند بود. درحالی‌که ساکنان ایالت مجاور در فقر به سر خواهند برد.

ولی ما در همه‌جا می‌بینیم که ثروتمند و فقیر در یک محیط مشابه در کنار هم زندگی می‌کنند. حتی اغلب اوقات فعالیت‌های مشابهی هم انجام می‌دهند.

این موضوع که بین دو فرد خاص که در یک مکان زندگی می‌کنند و دارای یک شغل هستند، یکی از آنها ثروتمند می‌شود درحالی‌که دیگری فقیر می‌ماند، نشان‌دهنده این است که ثروتمند شدن معلول محیط نیست.

ممکن است برخی محیط‌ها از برخی دیگر غنی‌تر باشند. ولی زمانی‌که دو فرد در یک مکان خاص و در یک شغل هستند و یکی از آنها ثروتمند می‌شود درحالی‌که دیگری نمی‌تواند ثروتمند شود، این نتیجه حاصل می‌شود که ثروتمند شدن نتیجه انجام کارها به روشی خاص است و ربطی به محیط ندارد.

تأثیر استعداد بر ثروتمند شدن

علاوه بر این انجام کارها به روش خاص، صرفاً ناشی از داشتن برخی استعدادها نیست. زیرا بسیاری از افرادی که استعدادهای زیادی دارند فقیر می‌مانند. درحالی‌که برخی دیگر با استعدادهای کم ثروتمند می‌شوند.

ما با مطالعه و بررسی افرادی که ثروتمند شده‌اند به این نتیجه رسیدیم که به‌طور متوسط استعدادها و توانایی‌های آنها از سایر افراد لزوماً بیشتر نیست.

این موضوع نشان می‌دهد که ثروتمندی این افراد ناشی از داشتن استعدادها و توانایی‌های خاص و محروم بودن سایرین از این استعدادها و توانایی‌ها نیست. بلکه به این دلیل است که آن‌ها کارها را به روش خاص و علمی کسب ثروت انجام داده‌اند.

پس انداز، صرفه‌جویی، توانایی‌های خاص

ثروتمند شدن ناشی از پس‌انداز و صرفه‌جویی هم نیست. بسیاری از افراد خسیس فقیرند. درحالی‌که افراد دست‌ودل‌باز اغلب ثروتمند می‌شوند. ثروتمند شدن، همچنین ناشی از انجام کارهایی که دیگران قادر به انجام آنها نیستند نیست. زیرا از بین دو مرد که یک شغل دارند و اغلب کارهای مشابهی را انجام می‌دهند، یکی ثروتمند می‌شود و دیگری فقیر یا ورشکست می‌شود.

از همه این مطالب به این نتیجه می‌رسیم که ثروتمند شدن معلول انجام کارها به روشی خاص است. علت‌های مشابه نتایج مشابه دارند. هر مرد یا زنی که کارهای خود را به این روش خاص انجام دهد، ثروتمند می‌شود. همه این موضوع ناشی از یک علم دقیق و حساب‌شده است.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا این روش آنقدر مشکل نیست که فقط افراد معدودی قادر به انجام آن باشند؟ تا آنجا که ما می‌دانیم، این مطلب درست نیست و این روش به توانایی‌های طبیعی افراد مربوط می‌شود.

افراد بااستعداد ثروتمند می‌شوند. افراد بی‌استعداد نیز ثروتمند می‌شوند. افراد روشن‌فکر ثروتمند می‌شوند و افراد خیلی نادان نیز ثروتمند می‌شوند. افراد قوی ثروتمند می‌شوند و افراد ضعیف نیز ثروتمند می‌شوند.

البته حدی از توانایی و تفکر و دانایی ضروری است. ولی با توجه به اینکه این موضوع به استعدادهای طبیعی مربوط می‌شود، هر مرد یا زنی که به اندازه خواندن و درک این کلمات توانایی دارد، مطمئناً می‌تواند ثروتمند شود.

ضرورتِ داشتن مکان مناسب

با وجود اینکه دیدیم که ثروتمند شدن ناشی از عوامل محیطی نیست، وجود مکان برای برخی کارها ضروری است. یک فرد نباید به قلب صحرا برود و انتظار داشته باشد که کسب و کار خود را با موفقیت انجام دهد.

ثروتمند شدن نیازمند ارتباط و سر و کار داشتن با مردم و حضور در مکان‌هایی است که این ارتباط امکان‌پذیر است. اگر این مردم متمایل به ارتباط با شما باشند که دیگر خیلی بهتر است.

اگر یک فرد دیگر در شهر شما می‌تواند ثروتمند شود، شما نیز می‌توانید. اگر هم یک نفر دیگر در ایالت شما می‌تواند، قطعاً شما هم می‌توانید ثروتمند شوید.

برای ثروتمند شدن نیاز به شغل و حرفه خاصی نیست.

ذکر دوباره این مطلب ضروری است که ثروتمند شدن نیازمند انجام دادن برخی مشاغل و حرفه‌های خاص نیست. افراد در هر کار و حرفه‌ای ثروتمند می‌شوند. درحالی‌که افراد همسایه آنها در همان حرفه فقیر می‌مانند.

این مطلب درست است که شما کاری را که به آن علاقه دارید و با شما سازگاری بیشتری دارد بهتر انجام می‌دهید. اگر شما استعدادهای خاصی داشته باشید، در کارهایی که به آن استعدادها نیاز دارند، قطعاً بهتر عمل خواهید کرد. همچنین شما در کارهایی که با محل زندگی شما سازگارتر است بهتر عمل خواهید کرد.

یک فرد بستنی‌ساز در یک منطقه گرم بهتر از مناطق سرد عمل خواهد کرد. یک فرد ماهیگیر قطعاً در نواحی پر از ماهی موفق‌تر خواهد بود تا جایی که ماهی وجود ندارد.

ولی در کنار همه این محدودیت‌ها، ثروتمند شدن بستگی به وارد شدن در برخی کسب و کارهای خاص ندارد و در نتیجهٔ یادگیری انجام کارها به روشی خاص حاصل می‌شود.

اگر شما اکنون صاحب شغل خاصی هستید و فرد دیگری در محل زندگی شما و در شغل مشابه با شما ثروتمند می‌شود، چرا شما ثروتمند نمی‌شوید؟ علت این است که شما کارها را به روش خاص و علمی کسب ثروت انجام نمی‌دهید. درحالی‌که آن فرد دیگر این کار را انجام می‌دهد.

تأثیر سرمایه بر ثروتمند شدن

فقدان سرمایه برای هیچ‌کس مانع ثروتمند شدن نبوده است. درست است که زمانی که سرمایه دارید افزایش ثروت شما خیلی ساده و سریع می‌شود. اما کسی که دارای سرمایه است ثروتمند هست و نیاز به این ندارد که بداند چگونه ثروتمند شود.

بدون توجه به اینکه چقدر فقیر هستید، اگر شروع به انجام کارهای خود به روش خاص کسب ثروت کنید، ثروتمند و دارای سرمایه می‌شوید.

به دست آوردن سرمایه، بخشی از فرآیند ثروتمند شدن است و داشتن سرمایه بخشی از نتایج ناشی از انجام دادن کارها به روشی خاص است.

ممکن است در منطقه خود فقیرترین فرد باشید. بدهی بالایی داشته باشید. هیچ دوستی نداشته باشید و هیچ اعتبار و مکنتی هم نداشته باشید. اما اگر شروع به انجام کارها به روش خاص کنید، بدون تردید شروع به ثروتمند شدن می‌کنید. زیرا علت‌های مشابه، نتایج مشابهی دارند.

اگر سرمایه ندارید، می‌توانید آن را به دست آورید. اگر شغل مناسبی ندارید، می‌توانید وارد شغل مناسبی شوید. اگر در مکان نامناسبی هستید، می‌توانید به مکان مناسبی بروید. می‌توانید در شغل فعلی و در مکان فعلی خود شروع به انجام کارها به روشی خاص کنید و موفق شوید.

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

گفتگو در واتساپ
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام 👋
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟